воскресенье, 5 июня 2016 г.

Քննություն մաթեմտիկա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2016
Մաթեմատիկա, 4-րդ դասարան
Չորրորդ տարբերակ
1-10-րդ առաջադրանքներում նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
1. Քանի՞ բնական թիվ կա 21-ի և 34 թվերի միջև:
1)10
2)11
3)12
4)13
5)14
2.Տրվածներից ընտրի’ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս ճիշտ անհավասարություն.
587< 5*7
1) 6
2) 4
3) 5
4) 9
5) 0:
3.Գտիր 4718 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
1) 1
2) 18
3) 7 4) 718
5) 4000:
4.Եթե Լևոնի, Հրաչի, Ռուբենի տարիքները գումարենք կստանանք 32: Որքա՞ն կլինի նրանց տարիքների գումարը 3 տարի հետո:
1) 35
2)39
3) 38
4) 41
5) 44
5.Նշված կոտորակներից քանի՞սն են անկանոն`
½ , ¾, 5/5, 9/10, 13/8
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5:
6.Քանի՞ կիլոգրամ է 2 տ7ց 40 կգ-ը:
1) 27004
2) 2740
3) 7042
4)7240
5) 7420:
7.Ընդգծի’ր այն տողը, որտեղ բոլոր թվերը զույգ են:
1) 350, 3566, 3670, 3598
2) 4334, 4372, 4351, 8997
3) 1889, 2889, 3889, 4889
4) 7653, 7645, 3746, 9282
5) 7892, 7890, 7892, 7909:
8. Գիրքն ունի 420 էջ: Գայանեն կարդաց գրքի ¾ մասը: Քանի՞ էջ կարդաց Գայանեն:
1) 105
2) 315
3) 560
4) 140
5) 120
9. Որքանո՞վ է 311 և 235 թվերի գումարը մեծ 311-ից.
1) 311
2) 235
3) 546
4) 76
5) 312
10. Գտի’ր այն բոլոր երկնիշ թվերի քանակը, որոնց միավորը 4 է:
1) 8
2) 9
3)10
4)11
5) 12
11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները գրի՛ր յուրաքանչյուր աշխատանքից հետո նշված տեղում՝ կետերի փոխարեն:
11.Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 20 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկից հանած 10: Գրի՛ր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:
Պատասխան՝ .......170...............
12.Առանց մնացորդի և՛ 2-ի, և՛ 3-ի բաժանվող ամենափոքր թվին գումարեցին առանց մնացորդի և՛ 2-ի, և՛ 3-ի, և՛ 4-ի բաժանվող ամենափոքր թիվը: Ի՞նչ թիվ ստացվեց:
Պատասխան՝ ..........24............
13.
200 + 110 – 75 : 5 = 207 արտահայտության մեջ փակագծեր այնպես դի՛ր, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:
Պատասխան՝ ......200 + (110 – 75) : 5 = 207 ................
14.Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել 743-ին, որպեսզի ստացած գումարը լինի 10-ի բազմապատիկ:
Պատասխան՝ ..........7...........
15.Քառակուսաձև հողամասի երեք կողմերը ցանկապատված են և այդ ցանկապատի երկարությունը 24 մ է: Գտիր այդ հողամասի մակերեսը:
Պատասխան՝ ........64մ2..............
16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն և հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:
16.
1 թիվ- I--I
2 թիվ- I--I+1
Գումար 1421
Լուծում
1. 1421-1=1420
2. 1420:2=710
Պատասխան՝ ...............710....................
17.Քառակուսու պարագիծը 88սմ է: Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմի երկարությունը 2սմ-ով փոքր է տրված քառակուսու կողմի երկարությունից:
Պատասխան՝ ...............400սմ2....................
Քառակուսու պարագիծ-88սմ
Գտիր այն քառակուսու մակերեսը,որի կողմի երկարությունը 2սմ-ով փոքր է տրված քառակուսու կողմի երկարությունից:
Լուծում
1. 88:4=22
2. 22-2=20
3. 20x20=400սմ2

Комментариев нет:

Отправить комментарий