вторник, 23 февраля 2016 г.

Ծաղիկներիերգը

Սրահի տեսարան. Նոր դպրոցի սովորողները շրջանաձև պպզած են Մարմարյա սրահի կերտրոնում, սպիտակ ֆետրե թրինոցներով
Հնչում է Վիվալդիի տարվա եղանակները՝ Ձմեռ

Հաղորդավար 1 ԱրմանՈ՞ւրգնացինծաղիկները
Հաղորդավար 2 Լիա - Սո՜ւս. քնածենհողիտակ,
Տաքծածկվածողջձմեռը
Ձյուն-ծածկոցովսպիտակ։
Գրիգ՝ Առավոտ
Հաղորդավար 1. ԱրմանՄեծգոլնընկավ, ձընհալնընկավ,
Հողըշընչեց,(շնչառություն) զեփյուռնեկավ

6 տարեկաններ – Քամին
Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ
Քամինէ, քամին,
Տեսանզգամին.
Բերանչունի՝փըչումէ,
Թևերչունի՝թռչումէ,
Ձեռքերչունի՝քաշումէ,
Իմփոքրիկինքըշումէ։

Հաղորդավար 2 Լիա -  Կգագարնանարևնէլետ
Իրշողերովկենդանի,
Ձմռանսաստիկցրտերիհետ
Ձյուն-ծածկոցըկըտանի։
Բարի Լույսի զանգեր զանգին
Հաղորդավար 1 Արման  նստածների միջով-արթնացնելով
«Ելե՛ք, կասի, իմմանուկնե՛ր»,
Ուհենցնրանքիմանան,
Դուրսկըհանենգլխիկները,
Աչիկներըկըբանա
Տեսարան. Երաժշտություն, սրահը արթնանում է, կենտրոնում արևն է
Արևների շարք, երգում են սրահում կանգնածները
Հաղորդավար 1 ԼիաԱրևնելավվառճառագած,
Հարցմունքարավհողինհակված.

Արևներ (5-րդ դասարանցիներ)-Սիրունաղջի՜կ, ի՞նչղըրկեմքեզ:

Աղջիկներ (3-րդ դասարնցիներ)
Եսծաղիկներկուզեմպես-պես:
Երգ…

Արևներ (5-րդ դասարանցիներ)
Ա՜յաղբյուրներ, ա՜յգետակներ,
Սառցիներքևքընա՞ծեքդեռ.
Դո՜ւրսեկեք, դո՛ւրս,
Շո՛ւտ, դեպիլուս,
Նորաշխուժով
Ունորուժով
Կարկաչեցեք
Ուկանչեցեք
Հողումքընածսիրուններին՝
Ծաղիկներինուծիլերին:

-Էս առուն ջուր է գալիս  երգ ներկայացում

Ջրերի2-րդ դասարանցիներ

Վո՜ւշ-վո՜ւշ, վո՜ւշ-վո՜ւշ,
Էսի՛նչքանուշ...
Աղջի՜, աղջի՜, ծիլ-ծաղիկներ,
Քա՞նիքընեք, վե՜րկացեք, վե՜ր,
Խընկածաղիկ,Ծընկածաղիկ,Արևքուրիկ
Շար-շարուրիկ
Հասմիկ, հափրուկ,
Ամանկոտրուկ,
Հորոտ-մորոտ,
Քանի՞քընեքհողիմիջին,
Եկեքէստեղ, սարիլանջին,
Առվիափին. հովըստվերում,
Ժայռիտակին, հովիտներում,
Կանաչխոտով,
Անուշհոտով,
Ծիծաղեցեք
Ուծաղկեցեք:
Ջրերի խումբը արտասանում է, իսկ մյուսները որպես ֆոն՝ Վո՜ւշ-վո՜ւշ, վո՜ւշ-վո՜ւշ,
Մարե, մարե
Ծաղիկները 1-ին դասարան
Բարև, բարև, կարմիրարև,
Ա՛խ, ի՜նչլավէդեպիվերև
Ազա՛տ, լո՛ւյս, տա՛ք,
Կապո՛ւյտ, հըստա՛կ...

Պար.....
Շավալի
Արև (Տաթև Ստեփանյան)
Սիրո՞ւմեքինձ...

երգ .......
Արևը կայնե
Ծաղիկներ (բոլորը)
Ա՛խէնպեսեմսիրում, էնպե՛ս,
Էլառանցքեզչեմապրիլես...
Հասմիկ ՂազարյանԵսքեզհետեմուրորգընաս...
Արմինե Մնացականյան- Եսկըտըխրեմ՝որհեռանաս...
երգ՝ Հաբրբան

Արևնեներ(5-րդ դասարան)
Ապաեթեձեզհամբուրե՞մ....

Ծաղիկներ առաջին դասարան
Եսհաճույքիցկըկարմրեմ....
Եսկըբուրեմ...
Եսկըմարեմ...

Պար.... Էջմիածին
Արևներ (5-րդ դասարան)
Ա՜յանուշներ,
Ա՜յքընքուշներ,
Ապրեմ-չապրեմ, բուրեմ-մարեմ,
Բաժակներդբացեքիմդեմ,
Հազարգույնի, հազարձևի,
Պայծառ, ծավիուծարավի,
Լըցնեմշողով,
Գոհարցողով,
Ջերմեթերով,
Նուրբթըրթիռով,
Կյանքիհյութով,
Խունկիհոտով,
Ա՜յանուշներ,
Ա՜յքնքուշներ...

երգ.... Ճոր պար

Աղջիկներ
Լիա-Էսի՛նչանթիվծաղիկներկան.
-Ոսկի-դեղին, կարմիր, ղեղձան,
Մոռ, ծիրանի, ճերմակ, պուտ-պուտ,
Ալ, նարընջի, մավի, կապուտ,
Բացվել, լըցվել, ծաղկելենվառ,
Ողջինձհամա՛ր, ողջինչհամա՛ր...
Միասնական պաերի շարան


Комментариев нет:

Отправить комментарий